2_02 2_04
2_06


Live Chat Software for Business
Aktualności
EFS
Dokumenty
Plany Działania
Sprawozdania
Generatory wniosków
Projekty konkursowe
Projekty innowacyjne
Projekty ponadnarodowe
Projekty systemowe
Promocja PO KL
Spotkania informacyjne
Punkt Informacyjny
Równość szans
Realizacja projektów
Ważne informacje
Kontrola
F.A.Q.
Kontakty
Przydatne linki
Zgłoś błąd

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

NEWSLETTER
Aktualności

Zapraszamy beneficjentów programów unijnych do udziału w  akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", organizowanej z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


Aby wziąć w niej udział wystarczy „otworzyć swój projekt” dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja 2014 r. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" zostaną objęte dedykowaną promocją w mediach, a najciekawsze i najatrakcyjniej zaprezentowane projekty będą miały szansę zostać pokazane w licznych audycjach telewizyjnych. Zaprosimy mieszkańców Polski do odwiedzenia projektów zrealizowanych w ich najbliższym otoczeniu.


Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdą się informacje o projektach z całego kraju wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program dnia otwartego), godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji zapewnione zostaną materiały informacyjne przeznaczone do wykorzystania podczas Dni Otwartych (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty).

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem akcji oraz przesłać zgłoszenie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych, ale mają wątpliwości, bądź obawiają się trudności, także prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Krzysztof Musioł, tel. (56) 669-39-84. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Telewizją Polską S.A. Zaangażowana jest w nią również większość instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.

 

Regulamin udziału

Zgłoszenie

 

430. II Edycja konkursu "Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

 

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

 

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.

 

Projekt do konkursu może zgłosić:

 • realizator projektu (beneficjent);
 • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.


Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę – szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem – laureaci i wyróżnieni w konkursie uzyskają szansę na szeroką, ogólnopolską promocję swoich dokonań projektowych poprzez prezentację nagrodzonych projektów:

 

 • podczas Gali wręczenia nagród w ramach rocznej konferencji KIW;
 • na portalu MIiR www.efs.gov.pl oraz KIW www.kiw-pokl.org.pl ;
 • w ramach publikacji artykułów w biuletynie KIW „Innowacje bez Granic”.

 

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca,

ul. Domaniewska 39a,

02-672 Warszawa

z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

 

Szczegóły Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej 


Dodatkowe pytania:

 • w przypadku projektów innowacyjnych:

a) Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 378 31 66, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 • w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej:
a) Beata Rybicka-Dominiak, tel.: 22 378 31 68, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.


Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej.
Zmieniona wersja Wytycznych obowiązuje od 1 maja 2014 r.

 

Pobierz:  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Pobierz: Zestawienie uwag

Pobierz: Zestawienie zmian

 

428. Zapraszamy na seminarium informacyjne dotyczące zamykania projektów PO KL

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy organizuje seminarium informacyjne poświęcone zasadom zamykania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy instytucje (z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego i M. Bydgoszcz), które są w trakcie realizacji projektów PO KL.


Szczególnie  zapraszamy przedstawicieli instytucji, które są na etapie przygotowania końcowego wniosku o płatność i zbliżają się do finalizacji projektu.


Podczas spotkania pracownicy RO EFS w Bydgoszczy udzielą informacji m.in. na temat:
·         wniosku o płatność końcową;
·         kontroli na zakończenie realizacji projektu;
·         zagadnienia zamykania projektów w kontekście ochrony danych osobowych.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17 kwietnia br., tj. czwartek, w godz. 09.00-12.00, w siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy.


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w treści maila wpisując Państwa dane (imię, nazwisko, instytucję, adres, nr tel, e-mail oraz temat spotkania - Zamykanie projektów PO KL – spotkanie informacyjne – 17 kwietnia.

 

427. Skorzystaj ze szkoleń w Bydgoszczy!

Dobiega końca realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w nowych zasadach kontroli projektów zaleciło zintensyfikowanie działań kontrolnych w III kwartale 2015r. oraz zakończenie procesu kontroli do 31.12.2015r. Wobec tego zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dostępnych w ofercie Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy, dzięki którym mogą Państwo uzyskać aktualną wiedzę na temat zasad prawidłowej realizacji projektów PO KL. Szkolenia organizowane w nadchodzących miesiącach to:

 • Vademecum wdrażania projektów – w dniu 15 kwietnia br. Szkolenie będzie dotyczyło początkowego etapu wdrażania projektów POKL i skierowane jest do przedstawicieli instytucji rozpoczynających realizację projektów i posiadających niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował m.in.: sporządzania odpowiedniej dokumentacji projektowej, sprawozdawczości finansowej i rzeczowej projektów, praktycznych aspektów oznaczania projektów EFS.
 • Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa projektów PO KL – w dniu 29 kwietnia br. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS. Program szkolenia będzie zawierał m.in. sposób prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej projektu, dokumentowanie stopnia osiągniętych wskaźników, sporządzanie wniosku o płatność.
 • Projektowe porządki - czyli jak przygotować się do kontroli w POKL – 15 maja br. Uczestnicy szkolenia poznają: rodzaje oraz zasady przeprowadzania kontroli projektów PO KL, praktyczne aspekty związane z prawidłowym prowadzeniem i przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym zagadnienia finansowe i merytoryczne, nauczą się, w jaki sposób prawidłowo przygotować się do różnego rodzaju kontroli. Uzyskają wiedzę o najczęstszych błędach popełnianych w realizacji projektów PO KL oraz poznają procedury mające na celu ich eliminację.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy, przy ul. Długiej 34, w godz.9.00 - 16.00. Do udziału zapraszamy przedstawicieli realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego oraz Miasta Bydgoszcz.

 

Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce szkolenia.

 

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest podanie informacji na temat posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji projektów EFS. Niezbędne jest wpisanie tytułu projektu, numeru Działania, z którego jest on realizowany, pełnionej funkcji w projekcie oraz informacji, czy projekt jest partnerski.

 

426. Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy!

Dnia 3 marca 2014 wystartowała dziesiąta już edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Wśród laureatów poprzednich edycji znalazły się przedsiębiorstwa z różnych branż. Wyróżniane były zarówno biznesy tradycyjne, jak i te idące z duchem czasu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli mikroprzedsiębiorstw, którzy mają pomysł, wizję i konsekwentnie dążą do sukcesu. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński a tegoroczna pula nagród to 85 tys. zł.

 

Więcej informacji na stronie konkursu

 

425. Harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu 13/6.1.1./2014

W związku z zakończeniem 14 marca 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 13/6.1.1/2014 ogłoszonego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przedstawia poniżej szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.


Pobierz: Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania  w ramach konkursu  zamkniętego nr 13/6.1.1/2014 dla Poddziałania 6.1.1 PO KL

 

424. Informacja nt liczby złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 13/6.1.1/2014 dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożono 148 wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 85 006 906,53 PLN. Kwota dostępna w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

 

423, Lista wniosków, które uzyskały dofinansowanie na podstawie oceny globalnej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe

Informujemy, że w dniu 17 marca 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę wszystkich wniosków, które uzyskały dofinansowanie na podstawie oceny globalnej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Pobierz: Lista wniosków

 

422. RO EFS w Toruniu zaprasza na nowe szkolenia

Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • 21 marca br. – Wypełnianie wniosków o płatność – praca z Generatorem Wniosków Płatniczych. Szkolenie realizowane jest na poziomie podstawowym, skierowane do osób, które dopiero rozpoczynają realizację projektów w PO KL i nie mają jeszcze doświadczenia w tym zakresie.
 • 15-16 kwietnia br. - Realizacja i rozliczanie projektów w PO KL (poziom podstawowy). Szkolenie skierowane do osób, które dopiero rozpoczynają realizację projektów w PO KL i nie mają jeszcze doświadczenia w tym zakresie.
 • 8 maja br. – Kontrola projektu PO KL – jak przebiega, czego dotyczy, jak się do niej przygotować. Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych w realizację projektów PO KL, które zajmują się koordynacją i rozliczaniem projektów.

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach PO KL z powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, m. Grudziądz, m. Toruń, m. Włocławek, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego.

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji nt. szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej http://torun.roefs.pl/nasze-szkolenia/.

 

421. Pełno spraw dla niepełnosprawnych

Na jakie możliwości dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą liczyć niepełnosprawni będzie się można dowiedzieć podczas czterech spotkań, które w marcu odbędą się w regionie. Liczba miejsc jest ograniczona -  warto zgłosić się już dziś.


Udział w spotkaniach pn. „Pełno spraw dla niepełnosprawnych" jest bezpłatny. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania przede wszystkim osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów, oraz wszystkich innych zaangażowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje o: warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, doradztwie zawodowym, kursach i szkoleniach oraz wsparciu na założenie własnej firmy.

 

Spotkania odbywać się będą:

 • 17 marca 2014 r. we Włocławku, w Hotelu Riverside, ul. Piwna 3
 • 19 marca 2014 r. w Toruniu, w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45
 • 21 marca 2014 r. w Bydgoszczy, Hotelu Park, ul. Wrocławska 3
 • 25 marca 2014 r. w Grudziądzu, w Hotelu Energetyk, ul. Miła 2

 

Program spotkania tutaj.
Początek o godz. 9.00, zakończenie spotkania o godz. 15.00.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 56 656 10 55.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52
Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych