2_02 2_04
2_06


Live Chat Software for Business
Aktualności
EFS
Dokumenty
Plany Działania
Sprawozdania
Generatory wniosków
Projekty konkursowe
Projekty innowacyjne
Projekty ponadnarodowe
Projekty systemowe
Promocja PO KL
Spotkania informacyjne
Punkt Informacyjny
Równość szans
Realizacja projektów
Ważne informacje
Kontrola
F.A.Q.
Kontakty
Przydatne linki
Zgłoś błąd

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

NEWSLETTER
Aktualności

477. II Edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi nabór atrakcji do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015. 


Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę dniotwarte.eu i zgłoś się!


Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce.


W tym roku od 7 do 10 maja w całym kraju będą miały miejsce liczne atrakcje prezentujące efekty oddziaływania Funduszy Europejskich. Dzięki tej akcji mają Państwo niepowtarzalną okazję pokazania swoich projektów dla mieszkańców najbliższej okolicy i turystów z całej Polski, a tym samym ogólnopolskiej promocji tych przedsięwzięć.

 

476. III Edycja Konkursu "Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

III EDYCJA KONKURSU
„REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”
Patronat honorowy „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak”

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.


Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.


Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.


Projekt do konkursu może zgłosić:

 • Realizator projektu (beneficjent);
 • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.


Nagrodami w Konkursie są:

 1. statuetka i dyplom,
  oraz
 2. nagrody rzeczowe1:
 •  
  •  
   •  
    •  
     • dla laureata I miejsce: zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
     • dla wyróżnionego II miejsce: laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
     • dla wyróżnionego III miejsce: laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno - promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku na adres:Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagającaul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawaz dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”


Szczegóły Konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie (pobierz tutaj).

Załączniki do pobrania 

 

Dodatkowe pytania:

1) w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:

- Dariusz Pietrzyk, tel.: 22 378 31 72, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL: 

- Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

- Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

1 W przypadku nagrodzonego będącego osobą fizyczną Organizator pokrywa dodatkowo koszt podatku ryczałtowego w wysokości 10% wartości nagrody.

 

475. Podpisanie aneksu rozszerzającego projekt standardowy o komponent ponadnarodowy

Informujemy, iż dnia 4.12.2014 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-04-099/13-01 w ramach konkursu 11/6.1.1/2013 wprowadzający do projektu standardowego komponent ponadnarodowy. Partnerem ponadnarodowym projektu jest Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH – Ośrodek Kształcenia Gospodarki Saksońskiej Sp. z o. o. w Niemczech. Ww. projekt zakłada zaadaptowanie do rynku grudziądzkiego modelu IdA – skutecznie aktywizującego osoby do 30 roku życia.

 

Fiszka projektu

 

474. Spotkanie informacyjne "Nawiązywanie stosunków handlowych na rynku Wielkiej Brytanii"

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskim Parku Technologicznym zaprasza przedsiębiorców naszego województwa do udziału w spotkaniu informacyjnym „Nawiązywanie stosunków handlowych na rynku Wielkiej Brytanii”, które odbędzie się 27 stycznia br. w godz. 10 30 - 13 50 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego.

 

Wydarzenie to jest jednym z serii trwających w całym roku „Wtorków z eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym”, będących niepowtarzalną okazją do zapoznania się z możliwościami wkraczania na międzynarodowe rynki, jak również z inicjatywami gospodarczymi placówek wspierających przedsiębiorców w internacjonalizacji. W styczniu gościć będziemy przedstawicieli Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej oraz ośrodka UK Trade & Investment działającego przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie.

 

473. Baza konkurencyjności- termin upubliczniania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań

Uprzejmie informujemy, iż na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (http://www.efs.gov.pl oraz http://www.mir.gov.pl) został opublikowany Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie uruchomienia Bazy konkurencyjności zgodnie z którym w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od dnia 1 stycznia 2015 r. Beneficjenci są zobowiązań do upubliczniania na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych..

 

Zobacz: Komunitat

 

472. Zestawienie projektów w ramach Poddziałania 6.1.3

Informujemy, iż w grudniu 2014 r. w związku ze zmniejszeniem wkładu prywatnego przeznaczonego na realizację projektu systemowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie – Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych podpisany został aneks zmniejszający wartość ww. projektu.

 

Pobierz: zestawienie podpisanych aneksów.

 

471. Uruchomienie systemu informatycznego o nazwie Baza konkurencyjności

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż od 1 grudnia br. na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został uruchomiony system informatyczny o nazwie Baza konkurencyjności służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności.


Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez Beneficjentów zapytań ofertowych to przełom roku (szczegółowa data zostanie podana w komunikacie instytucji Zarządzającej PO KL, o którym mowa w pkt 5 lit a i pkt 10 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).


Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jaki i wnioskodawcy (podmioty które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

 • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nieprzekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo
 • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto, także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

 

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności. System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym w trakcie rejestracji do systemu należy zgłosić się do swojego opiekuna projektu w celu uzyskania przedmiotowego numeru.

 

470. Najczęściej popełniane błędy w projektach POKL - spotkanie informacyjne w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zachęca beneficjentów realizujących projekty PO KL do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. “Najczęściej popełniane błędy w projektach PO KL”.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie Ośrodka tj. w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.00-12.00, w sali 201. Podczas seminarium omówione zostaną nieprawidłowości w realizacji projektów ze wskazaniem poprawnych rozwiązań, w szczególności w zakresie:

 • angażowania personelu projektu
 • dokonywania zakupów• rekrutacji uczestników
 • promocji projektów
 • prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej projektu
 • monitorowania wskaźników projektu

Zgłoszenia do udziału w seminariach można dokonać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe ze wskazaniem reprezentowanej przez Państwa instytucji oraz informacje na temat aktualnie realizowanego projektu (tytuł, nr Poddziałania i informację czy jest to projekt partnerski). Potwierdzenia udziału w seminariach będziemy dokonywali telefonicznie/mailowo po przeprowadzeniu rekrutacji.

 

Pobierz: Program seminarium

 

469. Uruchomienie programu „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie”

Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

-studentów ostatniego roku studiów;

-poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

-osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

 

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.

Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych,z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł), natomiast pożyczka nautworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnieok. 22 tys. zł).

 

Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie 0,56%w skali roku) oraz długi okres spłaty - maksymalnie do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.

 

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy.

Na lata 2014 — 2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 roku.

Program "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" realizowany będzie w całej Polsce.

Listę pośredników w udzielaniu pożyczek można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

468. Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu.

Szwedzka gmina Östra Göinge ma problem z rosnącymi kosztami wsparcia dochodów. 100 szwedzkich gospodarstw domowych oraz i 60 gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby z zagranicy są zależne od pomocy gospodarczej z gminy. Zwłaszcza te starsze osoby pochodzenia obcego w wieku powyżej 55 lat, lub osoby niepełnosprawne, mają trudności z wejściem na rynek pracy. W ramach projektu chcemy zbadać, jak można poprawić współpracę między odpowiednimi agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, gminami i innymi. Jak nasz system edukacyjny może wesprzeć tych, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, są w potrzebie aktualizacji swoich umiejętności lub myślą o zmianie zawodu? Przeanalizujemy sposób pracy z tą grupą i będziemy chcieli stwierdzić, czy nasz zespół (projektowy) może potrzebować rozwoju dodatkowych umiejętności, aby bardziej efektywnie pomagać naszej grupie docelowej. Celem długoterminowym projektu jest poprawa warunków i możliwości danej osoby, zwiększenia znaczącego wkładu własnego tej osoby do utrzymania się na rynku pracy, skupiając się na możliwościach danej osoby w strukturze odnoszącej się do danej jednostki, jak i społeczeństwa jako całości. 

Więcej…
 

467. Przypomnienie o niewydatkowanych środkach

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz w odniesieniu do art. 168 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zachodzi obowiązek zwrotu niewydatkowanych w danym roku środków, otrzymanych na realizację projektu w zakresie współfinansowania krajowego (15%), przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP2) w formie dotacji celowej. Kwota dotacji celowej niewydatkowana do końca bieżącego roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na właściwy rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przeznaczony do zwrotu środków od beneficjentów. Zwrócone środki dotacji celowej zostaną ponownie przekazane przez WUP w Toruniu na konta projektowe w tej samej wysokości z początkiem 2015 roku (niezwłocznie po udostępnieniu ich przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), bez potrzeby ponownego wnioskowania o przedmiotowe zwroty.


Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, środki z budżetu środków europejskich otrzymane na dofinansowanie projektu w formie płatności (85%) pozostają na rachunku bankowym projektu i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 56
Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych